Патенттік құқық объектілері ретінде өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік дизайн

Объективті мағынада, патенттік құқық дегеніміз авторлықты тануға, өнертабыстардың, пайдалы модельдер мен өнеркәсіптік үлгілерді қорғауға, оларды пайдалануды, материалдық және моральдық ынталандырулар мен құқықтарды қорғауға байланысты туындайтын ерекше

Латын әліпбиіне көшуі

Біздің қазіргі кирилл әліпбиіндегі қазақ тіліміз — Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, сонымен қатар Ресей, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия жəне т.б. елдерде тұратын қазақтардың ана тілі. Қазақ тілі

Адвокаттың заңды көмек

Әрбір адамның қорғауға құқылы екені белгілі. Бірақ барлығы бірдей адвокат нотариус немесе өзге құқықтық қорғау субъектісін жалдауға мүмкіндігі жоқ адамдарға бюджет есебінен заңды көмек ұсынылатынын білмейді. ҚР Конституциясы және