Меншік құқығын қорғауды күшейту туралы заңның негізгі ережелері

Мүліктік құқықтарды қорғау туралы заң азаматтық даулардың кейбір түрлерін қазір нотариустар шешетінін қарастырады. Бұл қарызды жинау бойынша талассыз талаптар.  Мысалы, жалақыны қалпына келтіруге, мемлекеттік коммуналдық қызмет

Тауар таңбасын тіркеу

Тауар таңбасы кәсіпорынды, соңдай-ақ оның шығарған тауарларын немесе көрсететін қызметтерін дараландыру құралы болып табылады. Тауар таңбасы ретінде бейнелеу, сөз, әріп, цифр, көлем белгілері және өзге де