Ауылдық округ және ауыл әкімдерінің 2019 жылдағы халыққа есеп беру кездесулері барысында айтылған ұсыныстар мен ескертулерді іске туралы (2019 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша)

№ р/с Айтылған ескертулер мен ұсыныстардың қысқаша мазмұны,  ескертулер менұсыныстарды іске асыру бойынша жоспарланған шаралар Орындаушылар,  орындау мерзімдері Орындалу барысы Ескерту (бақылау мерзімі ұзартылды, бақылудан алынды

Аудан әкімінің 2019 жылдағы халыққа есеп беру кездесулері барысында айтылған ұсыныстар мен ескертулерді іске асыру туралы (2019 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша)

№ р/с Айтылған ескертулер мен ұсыныстардың қысқаша мазмұны,  ескертулер мен ұсыныстарды іске асыру бойынша жоспарланған шаралар Орындаушылар, орындау мерзімдері Орындалу барысы Ескерту (бақылау мерзімі ұзартылды, бақылудан

Ауылдық округ және ауыл әкімдерінің 2019 жылдағы есеп беру кездесулері барысында айтылған халықтың ұсыныстары мен ескертпелерін іске туралы (2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдайы бойынша)

№ р/с Айтылған ескертпелер және ұсыныстардың қысқаша мазмұны,  ескертпелер және ұсыныстарды іске асыру бойынша жоспарлан шаралар Орындаушылар,  орындау мерзімдері Орындалу барысы Ескерту (бақылау мерзімі ұзартылды, бақылудан