Павлодар ауданы Кемеңгер ауылдық округінің аумағында қауымдық сервитут белгілеу туралы