Павлодар ауданы Рождественка ауылдық округінің аумағында қауымдық сервитут белгілеу туралы