2019-2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ (өзгерістермен және толықтыруларымен)

АЗАМАТТЫК БЮДЖЕТ 2019-2021 жылдарға нақтыланған