Кенес ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған азаматтық бюджет

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ КЕНЕССКОГО ОКРУГА каз на 01.01.2020