МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ

Меншік құқығы бар заңнамалық актілерімен танылатын және қорғалатын құқық субъектісінің өз қалауы бойынша иеленуге, пайдалануға және оған билік етуге өзіне тиесілі мүлікті. Меншік құқығы басқа тұлғаға беріледі барлық обременениями, имевшимися керек. Меншік иесіне тиесілі иелену, пайдалану және мөрі. Иелену құқығы мұрагерлермен тіркейсіз.

Пайдалану құқығы мұрагерлермен мәтіннен мүлкінен оның пайдалы табиғи қасиеттерін алудың, сондай ақ одан пайда. Пайда болуы мүмкін кіріс, өсім, жеміс, төл алу және өзге де нысандарда.

Билік ету құқығы мұрагерлермен мүлік тағдырын заңды анықтау. Меншік иесі өз қалауы бойынша жасауға өзіне тиесілі мүлікке қатысты кез келген әрекеттерді, соның ішінде ол мүлікті басқа адамдардың меншігіне беруге, меншігіне, меншік иесі, қалдыруға, пайдалану және оларға билік ету мүлікті беру мүлікті кепілге салу және ауыртпалық түсіруге, оны басқа да тәсілдермен иелік етуге, оларға өзге де тәсілмен.

Жүзеге асыру, меншік иесі өз құқығын бұзбауға тиіс құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін, басқа адамдардың және мемлекет. Құқықтар мен заңды мүдделерді бұзушылық таба білдіру, басқа нысандарымен қатар, в злоупотреблении меншік иесінің өзінің монополиялық және өзге де басымдық жағдайын ережеге сәйкес жүзеге асырады. Меншік иесі шараларды қолдануға міндетті болдырмайтын зиян азаматтардың денсаулығы мен айналадағы ортаға келтірілуі жүзеге асыру кезінде оның құқықтары.

Меншік құқығы мерзімсіз. Меншік құқығын ықтиярсыз тоқтатылуы мүмкін тек  Кодексте көзделген негіздер. Жағдайларда, шарттарда және шектерде заңнамалық актілерінде көзделген, меншік иесі шектеулі түрде пайдалануына жол өз мүлкін басқа адамдардың.

Жеке меншiк ұғымы және оның түрлерi

Жеке меншiк азаматтардың және мемлекеттiк емес заңды тұлғалар мен олардың бiрлестiктерiнiң меншiгi ретiнде көрiнедi. Заң құжаттарына сәйкес азаматтарға немесе заңды тұлғаларға тиесiлi бола алмайтын жекелеген мүлiк түрлерiнен басқа кез келген мүлiк жеке меншiкте болуы мүмкiн. Жеке меншiкте болатын мүлiктiң саны мен құны шектелмейдi.

 

Каримова А., Павлодар аудандық

Әділет басқармасының бас маманы,

«ҚЗО» РҚБ Павлодар  филиалының мүшесі