Тексерулерді тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының Іскерлік Кодексіне сәйкес    

Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігіне оны негіздеу, үйлестіру және мониторинг жүргізудің міндетті рәсімдерін енгізу арқылы қол жеткізіледі.               Мемлекеттің кәсіпкерлік субъектілерінің, олардың бірлестіктерінің істерінде, сондай-ақ аталған істерде мемлекеттің істерінде заңсыз араласуына және оларға мемлекеттік органдардың функцияларын беруіне жол берілмейді.               Жеке кәсіпкерлік пен бәсекелестікті дамыту мақсатында мемлекет кәсіпкерлік саласында мемлекеттік заңды тұлғаларды, жарғылық капиталға мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғаларды құруға шектеу қою арқылы кәсіпкерлік қызметте мемлекеттің үлесін қысқартуға бағытталған шаралар қабылдайды.               Мемлекеттің ең төменгі қажеттілігіне негізделген мемлекеттік реттеу көлемін қысқарту арқылы мемлекет кәсіпкерлік және кәсіби қызметте өзін-өзі реттеуді дамыту үшін жағдайлар жасайды.

Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің мақсаты кәсіпкерлік субъектісі өндірген және сатқан адамдардың өмірі мен денсаулығына, олардың заңды мүдделерін қорғауға, қоршаған ортаны қорғауға, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне, мемлекеттік мүліктік мүдделерін қорғауға қатысты тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.

Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу кәсіпкерлік субъектілері үшін міндетті болып табылатын мемлекеттік талаптарды белгілеу арқылы, оның ішінде нормативтік құралдарды келесі деңгейде пайдалану арқылы жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңдары;

2) Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік қаулылары;

4) Қазақстан Республикасы Министрлерiнiң және орталық мемлекеттiк органдардың өзге де басшыларының нормативтiк құқықтық кесiмдерi;

5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілері

6) мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдері.

Тексерілетін субъектіні тексеру — қадағалау және қадағалау органдары бақылау және қадағалау нысандарының бірі, ол мынадай әрекеттердің бірін жүзеге асырады:

1) мемлекеттік органның лауазымды адамы тексерілетін субъектінің (объектінің) баруына;

2) бақылаудың және қадағалаудың өзге де нысандарын жүргiзу кезiнде қажеттi ақпаратты сұратуды қоспағанда, тексеру нысанасына қатысты қажеттi ақпаратты сұратуға;

3) олардың талаптарға сәйкестігі туралы ақпарат алу үшін субъектіге тексеру жүргізеді.

Тексеру нәтижелерi бойынша бақылау және қадағалау органының лауазымды адамы тексеру нәтижелерi туралы екi данада хаттама жасайды.

Тексеру нәтижелерi туралы актiде:

1) актiнiң күнi, уақыты және орны;

2) бақылау және қадағалау органының атауы;

3) инспекцияны тағайындау туралы актiнiң күнi мен нөмiрi, негiзiнде тексеру жүргiзiлген;

4) инспекцияны жүзеге асырған тұлғаның (лауазымның) атын, атын және әкесінің атын (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе);

5) тексерілетін субъектінің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), инспекцияға қатысқан жеке немесе заңды тұлғаның өкілінің позициясы;

6) тексерудiң күнi, орны және мерзiмi;

7) тексеру нәтижелерi туралы, оның iшiнде анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты туралы мәлiметтер;

8) бақылау парақтарының атауы және бұзушылықтар анықталған талаптардың тармақтары;

9) тексерілетін субъектінің өкілінің актісімен танысу немесе бас тарту туралы, сондай-ақ инспекцияға қатысқан тұлғалардың қол қоюы немесе қол қоюдан бас тартуы туралы мәліметтер;

10) инспекцияны жүргiзген лауазымды адамның қолы қойылады.

Тексеру нәтижелерi туралы актi, егер олар бар болса, өнiмнiң үлгiлерiне (үлгiлерiне), экологиялық сараптамаға, өткiзiлген зерттеулердiң (сынақтардың) хаттамалары (қорытындылары) және инспекция нәтижелерiмен байланысты өзге де құжаттар немесе олардың көшiрмелерi туралы актiлер қоса берiледi.

Тексерілетін субъектіде түпнұсқада сақталған құжаттардың көшірмелерін қоспағанда, инспекцияның нәтижелерінің бір данасы өтініштердің көшірмелерімен заңды тұлғаның басшысына немесе жеке тұлғаға немесе олардың өкілдеріне анықталған бұзушылықтарды және басқа да әрекеттерді болдырмау үшін шаралармен танысу және шаралар қабылдау үшін беріледі.

Тексеру нәтижелерi туралы актi тексерiлетiн субъектке инспекция туралы есеп беруде көрсетiлген инспекцияның аяқталу күнiнен кешiктiрiлмейтiн тексеру күнi аяқталады.

 

Каримова А., Павлодар аудандық

Әділет басқармасының бас маманы, «ҚЗО» РҚБ Павлодар  филиалының мүшесі